en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Svolder har förvärvat aktier i Frontec AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 31 600 aktier i Frontec, vilket innebär att

Svolders innehav nu utgörs av 1 434 600 aktier, motsvarande 5,0 % av
aktiekapital och 2,4% av röster i Frontec AB.

Stockholm den 10 december 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00440/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00440/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Institutioner investerar i AcadeMedia

Institutioner investerar i AcadeMedia

Svolder har förvärvat 150.000 aktier i e-learning företaget AcadeMedia AB
vilket representerar 5,8% av antalet aktier och 3,0% av rösterna. Ytterligare
förvaltare har förvärvat 75.000 aktier.

Säljare av aktierna är Traction som minskar sitt innehav med 210.000 aktier
och därefter innehar 882.997 aktier representerande 34,0% av antalet aktier
och 35,7% av rösterna i AcadeMedia. Traction, som är ett aktivt
riskkapitalbolag, gör försäljningen för att åstadkomma en balanserad
ägarstruktur i AcadeMedia.

AcadeMedias VD Jörgen Bladh minskar sitt ägande med 15.000 aktier och innehar
därefter, direkt och indirekt, 78.400 aktier motsvarande 3,0% av antalet
aktier och 7,9% av rösterna. Försäljningen har skett för att amortera VD´s
privata belåning av sin aktieinvestering i AcadeMedia.

För mer information, kontakta

Ulf Hedlundh, Svolder, tel 08 – 440 37 70
Jörgen Bladh, AcadeMedia, tel 08 – 671 09 70
Bengt Stillström, Traction, tel 08 – 506 289 00

AcadeMedia är ett Internetföretag som fokuserar på e-Learning. Dotterbolaget
MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom
bland annat landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget
Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och producerar
utbildningssystem på främst intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är
noterat på SBI-listan och har drygt 160 anställda.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00510/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00510/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 6 100 aktier i Karolin Machine Tool (“KMT”), vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 255 000 aktier, motsvarande 5,1 % av
aktiekapital och röster i KMT.

Stockholm den 30 november 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00660/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00660/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 26 200 aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB
(“Handskmakar´n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 504 200
aktier, motsvarande 20,2 % av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakar´n.

Om föreliggande aktieerbjudande från Wedins Norden AB (“Wedins”) till
Handskmakar´ns aktieägare i full utsträckning accepteras, kommer Svolder att
äga 529 410 aktier i den nya Wedins-koncernen. Detta innehav motsvarar 6,9 %
av aktiekapitalet och 3,2 % av rösterna i det nya moderbolaget.

Stockholm den 26 november 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991129BIT00120/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991129BIT00120/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut
Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB den 17 november 1999 fastställdes
styrelsens förslag om utdelning till 8,50 SEK/aktie för verksamhetsåret
1998/99. Utdelningen beräknas att utbetalas från VPC den 25 november 1999.
Vidare bifölls styrelsens förslag till förändrad bolagsordning.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand, Ulf
Hedlundh, Karin Kronstam och Johan Rapp, samt nyvaldes Eric Hielte, ordförande
i Ernströmgruppen AB. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes Johan Rapp till
styrelsens ordförande.

Till ordinarie revisorer omvaldes auktoriserade revisorerna Thomas Thiel och
George Pettersson, KPMG.

VD-kommentar
I sitt anförande på bolagstämman framhöll VD Ulf Hedlundh att ledstjärnorna
för Svolders verksamhet även framöver kommer vara strävan att skapa mervärde
för aktieägarna, att publicera kvalitativ och frekvent räkenskapsinformation
samt att värna om investment-bolagets självständighet vid utformningen av
aktieportföljen.

Vidare konstaterade Ulf Hedlundh att föregående verksamhetsårs
substansvärdetillväxt utvecklats i nivå med jämnförelseindex CSX. Innevarande
verksamhetsår har börjat starkt. Svolders substansvärde för perioden 1
september – 12 november 1999 steg 13 procent till 167 kronor per aktie, vilket
var något mer än CSX (8%). Aktiekursen har under samma period stigit 19
procent.

Nästa rapport
Verksamhetsåret 1999/2000 års första delårsrapport, avseende perioden 1
september – 30 november, kommer att offentliggöras den 17 december 1999.

Stockholm den 17 november 1999

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf Hedlundh,
telefon 08-440 37 70.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00050/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Svolder minskar innehavet i Information Highway

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 8 000 aktier i Information Highway AB, vilket innebär
att Svolders innehav nu utgörs av 176 100 aktier, motsvarande 4,9 % av
aktiekapitalet och rösterna i Information Highway AB.

Stockholm den 11 november 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991112BIT00120/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991112BIT00120/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Svolder flaggningsmeddelande, förvärvat aktier i Wilkenson Handskmakar’n AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag förvärvat 70 000 aktier i Wilkenson Handskmakar’n AB
(“Handskmakar’n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 431 200
aktier, motsvarande 17,3 % av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakar’n.

Ett aktiebud lämnades den 4 oktober 1999 till Handskmakarn’s aktieägare från
Wedins Norden AB (“Wedins”). Genomförs detta erbjudande kommer Svolders
ägarandel av den nya Wedins-koncernen att motsvara 5,7% av aktiekapitalet och
2,6% av röstetalet.

Stockholm den 6 oktober 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00420/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00420/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande, minskat innehav i Sardus AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 495 000 aktier i Sardus AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 60 000 aktier, motsvarande 0,6 % av
aktiekapitalet och rösterna i Sardus AB.

Stockholm den 3 september 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00280/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 4 000 B-aktier i G&L Beijer AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 604 800 B-aktier, motsvarande 9,7% av
aktiekapitalet och 5,0% av rösterna i G&L Beijer AB.

Stockholm den 24 augusti 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/24/19990830BIT00090/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/24/19990830BIT00090/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggning, minskat innehav i VLT AB

Till

Stockholms Fondbörs och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att

Svolders innehav nu utgörs av 171 600 B-aktier, motsvarande 3,0% av
aktiekapitalet och 1,2% av rösterna i VLT AB.

Stockholm den 19 augusti 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00500/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00500/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 83.000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt AB, vilket innebär
att Svolders innehav nu utgörs av 948.500 B-aktier, motsvarande 5,1% av
aktiekapitalet och 3,2 % av rösterna i B&N Nordsjöfrakt.

Stockholm den 5 augusti 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990823BIT00310/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990823BIT00310/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Svolder antar inte erbjudandet på Graphium

SVOLDER ANTAR INTE ERBJUDANDET PÅ GRAPHIUM

Styrelsen för Svolder AB har idag behandlat Argynnis Industrier ABs erbjudande
till aktieägarna i Graphium. Svolder har därvid beslutat – med nu känd
information – att ej anta erbjudandet om 90 kr per aktie. Styrelsens
ordförande Johan Rapp har på grund av jäv ej deltagit i detta beslut eller
dess behandling.

Skälen bakom Svolders beslut utgörs huvudsakligen av att:

* den av styrelsen beställda värderingen från Deloitte & Touche, vilken
bedömer Graphiums värde till 102-117 kr per aktie (ultimo april),

* Graphiums styrelse uttalat att denna värdering återspeglar ett korrekt
långsiktigt värde på bolaget

* Graphium Cards starka marknadsposition på den mycket expansiva marknaden
för bl a kontantkort till mobiltelefoner inte tillräckligt återspeglas i
erbjudandet.

Stockholm den 11 juni 1999
SVOLDER AB (publ)

Styrelsen

Frågor med anledning av detta pressmeddelande kan ställas till vd Ulf
Hedlundh,
08-440 37 70 alternativt 070-940 37 73.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00420/bit0001.pdf
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00420/bit0002.doc


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 30.900 aktier i Information Highway AB, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 190.000 aktier, motsvarande 5,6% av
aktiekapitalet och rösterna i Information Highway.

Stockholm den 4 juni 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/04/19990823BIT00300/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/04/19990823BIT00300/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 220.000 aktier i Handskmakarn AB, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 329.900 aktier, motsvarande
13,2% av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakarn AB.

Stockholm den 18 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990823BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990823BIT00280/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Den 11 mars 1999 meddelades att Svolder AB utfärdat en köpoption på
hela sitt aktieinnehav om 2.140.000 B-aktier i Gorthon Lines AB (publ).

Denna köpoption har nu utnyttjas, varför Svolder inte längre äger några
aktier i Gorthon Lines.

Stockholm den 10 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990823BIT00250/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990823BIT00250/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 107.600 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 240.800 B-aktier, motsvarande 4,2%
av aktiekapitalet och 2,6% av rösterna i AB Ångpanneföreningen.

Stockholm den 4 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990823BIT00200/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990823BIT00200/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 83.000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 570.000 aktier, motsvarande 9,2% av
aktiekapitalet och rösterna i Klippan AB.

Härutöver har Svolder i december 1997 på marknadsmässiga villkor utfärdat en
köpoption till VD i Klippan. Skulle denna option utnyttjas, vilket tidigast
kan ske den 1 december 2000, reduceras Svolders ägarandel med ytterligare 0,5
procentenheter.

Stockholm den 22 april 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990823BIT00120/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990823BIT00120/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har igår utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att senast
1999-05-10 köpa 2.140.000 st B-aktier i Gorthon Lines AB. Om denna otion
utnyttjas kommer Svolder AB därefter inte att äga några aktier i Gorthon
Lines.

Stockholm den 11 mars 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/03/11/19990823BIT00100/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/03/11/19990823BIT00100/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 12.000 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 456.800 B-aktier, motsvarande
7,9% av aktiekapitalet och 4,9% av rösterna i AB Ångpanneföreningen.

Stockholm den 10 februari 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/10/19990823BIT00050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/10/19990823BIT00050/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer