en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 6 100 aktier i Karolin Machine Tool (“KMT”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 255 000 aktier,...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 26 200 aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB (“Handskmakar´n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av...

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma

PRESSKOMMUNIKÉ Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB den 17 november 1999 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 8,50 SEK/aktie för verksamhetsåret...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 4 000 B-aktier i G&L Beijer AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 604 800 B-aktier, motsvarande 9,7% av...

Läs mer

Flaggning, minskat innehav i VLT AB

Till Stockholms Fondbörs och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 171 600...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 83.000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 948.500 B-aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 30.900 aktier i Information Highway AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 190.000 aktier, motsvarande 5,6%...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 220.000 aktier i Handskmakarn AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 329.900 aktier, motsvarande 13,2% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Den 11 mars 1999 meddelades att Svolder AB utfärdat en köpoption på hela sitt aktieinnehav om 2.140.000 B-aktier i Gorthon Lines AB (publ). Denna...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 107.600 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 240.800 B-aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 83.000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 570.000 aktier, motsvarande 9,2% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har igår utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att senast 1999-05-10 köpa 2.140.000 st B-aktier i Gorthon Lines AB. Om denna...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 12.000 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 456.800 B-aktier, motsvarande...

Läs mer