en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med årsstämmobeslut per den 17 november 2010, utsett en valberedning som bland annat skall lägga fram förslag...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda...

Läs mer

Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse,...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 13 april 2010 avyttrat 15 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 615 000 B-aktier, vilket...

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2010

VERKSAMHETSÅRET 2009/2010 Delårsrapport II, 6 månader 2009/2010: 18 mars 2010 Delårsrapport III, 9 månader 2009/2010: 18 juni 2010 Bokslutskommuniké, 12 månader...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 13 november 2009, dels...

Läs mer

Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande samt...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 19 maj 2009 avyttrat 619 143 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 2 828 696 B-aktier, vilket...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-05-08

Svolders substansvärde fredagen den 8 maj var 54 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-30

Svolders substansvärde torsdagen den 30 april var 51 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-24

Svolders substansvärde fredagen den 24 april var 49 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-17

Svolders substansvärde fredagen den 17 april var 47 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-09

Svolders substansvärde torsdagen den 9 april var 44 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-04-03

Svolders substansvärde fredagen den 3 april var 44 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-03-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 mars var 43 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 20 mars 2009 avyttrat 20 949 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 6 121 679 B-aktier, vilket...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-03-20

Svolders substansvärde fredagen den 20 mars var 43 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-03-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 mars var 42 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-03-06

Svolders substansvärde fredagen den 6 mars var 39 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-02-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 februari var 41 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-02-20

Svolders substansvärde fredagen den 20 februari var 40 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-02-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 februari var 42 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-02-06

Svolders substansvärde fredagen den 6 februari var 42 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har den 6 februari 2009 avyttrat 50 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 712 100 B-aktier, vilket utgör 9,9...

Läs mer

Flaggningsmeddelande XANO

Svolder AB har den 6 februari 2009 förvärvat 60 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 377 513 B-aktier, vilket utgör 5,5...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-30

Svolders substansvärde fredagen den 30 januari var 41 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-23

Svolders substansvärde fredagen den 23 januari var 39 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-16

Svolders substansvärde fredagen den 16 januari var 40 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-09

Svolders substansvärde fredagen den 9 januari var 41 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2009-01-02

Svolders substansvärde fredagen den 2 januari var 39 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-23

Svolders substansvärde tisdagen den 23 december var 37 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-19

Svolders substansvärde fredagen den 19 december var 37 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-12

Svolders substansvärde fredagen den 12 december var 39 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-05

Svolders substansvärde fredagen den 5 december var 38 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 november var 41 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-21

Svolders substansvärde fredagen den 21 november var 38 kr per aktie. Utdelningen om 4,00 kr per aktie avskiljdes den 21 november. Föregående vecka var substansvärdet 49...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 november var 49 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 november var 52 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-31

Svolders substansvärde fredagen den 31 oktober var 52 kr per aktie. Detta var 4 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-24

Svolders substansvärde fredagen den 24 oktober var 48 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-17

Svolders substansvärde fredagen den 17 oktober var 52 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken fredagen den 14 november 2008, dels anmäla sitt...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-10

Svolders substansvärde fredagen den 10 oktober var 49 kr per aktie. Detta var 13 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-03

Svolders substansvärde fredagen den 3 oktober var 62 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-26

Svolders substansvärde fredagen den 26 september var 63 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-19

Svolders substansvärde fredagen den 19 september var 65 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-12

Svolders substansvärde fredagen den 12 september var 69 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-05

Svolders substansvärde fredagen den 5 september var 69 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-29

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent. Senaste...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-22

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent. Senaste...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-15

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 18 procent. Senaste...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-08

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 19 procent. Senaste...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Intoi

Svolder AB har per den 4 augusti 2008 avyttrat 200 000 B-aktier i Intoi AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 470 600 B-aktier, vilket utgör 4,0 procent...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-01

Svolders substansvärde fredagen den 1 augusti var 69 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 juli var 68 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 juli var 67 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 juli var 65 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 juli var 65 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 juni var 69 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående torsdag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-19

Svolders substansvärde torsdagen den 19 juni var 73 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 är Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 juni var 73 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående torsdag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-05

Svolders substansvärde torsdagen den 5 juni var 76 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-30

Svolders substansvärde fredagen den 30 maj var 78 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-23

Svolders substansvärde fredagen den 23 maj var 77 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB har per den 22 maj 2008 förvärvat 500 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 374 000 B-aktier, vilket utgör 5,2...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-16

Svolders substansvärde fredagen den 16 maj var 77 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har per den 14 maj 2008 förvärvat 31 500 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 756 000 B-aktier, vilket utgör 10,0...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-09

Svolders substansvärde fredagen den 9 maj var 77 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-02

Svolders substansvärde fredagen den 2 maj var 77 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 april var 75 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 april var 75 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 april var 75 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 april var 75 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 mars var 74 kr per aktie. Detta var 4 kronor högre jämfört med föregående torsdag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-20

Svolders substansvärde torsdagen den 20 mars var 70 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 mars var 72 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 mars var 71 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-29

Svolders substansvärde fredagen den 29 februari var 74 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-22

Svolders substansvärde fredagen den 22 februari var 71 kr per aktie. Detta var 5 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-15

Svolders substansvärde fredagen den 15 februari var 66 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-08

Svolders substansvärde fredagen den 8 februari var 63 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-01

Svolders substansvärde fredagen den 1 februari var 66 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 januari var 65 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 januari var 65 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2008 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 januari var 67 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Under kalenderåret 2008 minskade Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 januari var 70 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Under kalenderåret 2008 minskade Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-12-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 december var 73 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Under kalenderåret 2007 minskade Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-12-21

Svolders substansvärde fredagen den 21 december var 71 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-12-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 december var 73 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-12-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 december var 74 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-30

Svolders substansvärde fredagen den 30 november var 71 kr per aktie. Detta var 5 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-23

Svolders substansvärde fredagen den 23 november var 66 kr per aktie. Utdelningen om 8,00 kr avskiljdes den 22 november. Föregående vecka var substansvärdet 80 kr per...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-16

Svolders substansvärde fredagen den 16 november var 80 kr per aktie. Detta var 5 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-09

Svolders substansvärde fredagen den 9 november var 85 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 7 november 2007 förvärvat 1 000 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 7 109 000 B-aktier, vilket utgör 6,1...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-11-02

Svolders substansvärde fredagen den 2 november var 88 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-10-26

Svolders substansvärde fredagen den 26 oktober var 89 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-10-19

Svolders substansvärde fredagen den 19 oktober var 90 kr per aktie. Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken torsdagen den 15 november 2007, dels anmäla sitt...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-10-12

Svolders substansvärde fredagen den 12 oktober var 93 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-10-05

Svolders substansvärde fredagen den 5 oktober var 92 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-09-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 september var 91 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-09-21

Svolders substansvärde fredagen den 21 september var 89 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-09-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 september var 90 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-09-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 september var 91 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-31

Svolders substansvärde fredagen den 31 augusti var 93 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-24

Svolders substansvärde fredagen den 24 augusti var 91 kr per aktie. Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-17

Svolders substansvärde fredagen den 17 augusti var 88 kr per aktie. Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-10

Svolders substansvärde fredagen den 10 augusti var 89 kr per aktie. Detta var 6 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-08-03

Svolders substansvärde fredagen den 3 augusti var 95 kr per aktie. Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 3 augusti 2007 förvärvat 143 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 987 000 B-aktier, vilket utgör 5,1...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-07-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 juli var 97 kr per aktie. Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-07-20

Svolders substansvärde fredagen den 20 juli var 101 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med fredagen den 13 juli. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-07-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 juli var 101 kr per aktie. Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-07-06

Svolders substansvärde fredagen den 6 juli var 100 kr per aktie. Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Svolders substansvärde 2007-06-29

Svolders substansvärde fredagen den 29 juni var 98 kr per aktie. Detta var oförändrat jämfört med torsdagen den 21 juni. Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har per den 14 maj 2007 förvärvat 166 670 A-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500.000 A-aktier samt 6.672.663 B-aktier,...

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2007

Delårsrapport II, 6 månader 2006/2007: 21 mars Delårsrapport III, 9 månader 2006/2007: 20 juni Bokslutskommuniké, 12 månader 2006/2007: 27 september Årsstämma,...

Läs mer

KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,75 SEK per aktie för verksamhetsåret 2005/2006. Som avstämningsdag beslutades den 27 november...

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2005/2006 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken torsdagen den 16 november 2006 , dels anmäla sitt...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 110.000 B-aktier i Resco AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1.900.000 B-aktier, vilket utgör 5,2 procent av aktiekapitalet...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 158.000 B-aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5.900.000 B-aktier, vilket utgör 9,7 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 207 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 615 800 B-aktier, vilket utgör 6,7 procent av...

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2006

Delårsrapport II, 6 månader 2005/2006: 21 mars Delårsrapport III, 9 månader 2005/2006: 15 juni Bokslutskommuniké, 12 månader 2005/2006: 21 september Ordinarie...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 16 december 2005 sålt 38.000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2.540.000 B-aktier, vilket utgör 4,97 procent...

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2004/2005 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 10.800 B-aktier i ProfilGruppen AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 281.600 B-aktier, vilket utgör 4,9 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 1.072.000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 6.654.000 aktier, vilket utgör 11,1 procent av...

Läs mer

KOMPLETTERANDE KALLELSE

Aktieägarna i Svolder AB (publ) har tidigare kallats till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 november 2005 kl. 16.00 på Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77,...

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken söndagen den 13 november 2005 (på grund av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 4 oktober 2005 köpt 67 000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 4 257 000 aktier, vilket utgör 7,1 procent av...

Läs mer

FÖRÄNDRAD VÄRDERINGSPRINCIP

Svolders substansvärde fredagen den 2 september var 59 kr per aktie. Detta var en krona högre jämfört med föregående fredag. Nya redovisningsprinciper för beräkning av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 500 000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 700 000 B-aktier, vilket utgör 5,3 procent av...

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2005

Delårsrapport II, 6 månader 2004/2005 14 mars Delårsrapport III, 9 månader 2004/2005 17 juni Bokslutskommuniké, 12 månader 2004/2005 28 september Ordinarie...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 429 000 aktier, vilket uppgår till 4,7 procent av...

Läs mer

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 17 november 2004 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,40 SEK per aktie för verksamhetsåret...

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 17 november 2004 klockan 16.00, Konferenshallen...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 13 juli 2004 köpt 75 000 B-aktier i AcandoFrontec AB. Svolders innehav utgörs därefter av 2 857...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

FLAGGNINGSMEDDELANDE Svolder AB har idag sålt 1 500 aktier i XPonCard AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 295 100 aktier, vilket understiger 10...

Läs mer

Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2003 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för...

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 19 november 2003 klockan 17.00, Konferenshallen...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 16 215 B-aktier i Nolato AB (publ). Efter försäljningen uppgår Svolders innehav i bolaget till 1 300 000 B-aktier...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav om 1 000 000 aktier i Semcon AB. Stockholm den 4 juli 2003 SVOLDER AB...

Läs mer

Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II Aktuell rapportperiod: 1 december 2002-28 februari 2003 (3 mån) Delårsperiod: 1 september 2002-28 februari 2003 (6 mån) Svolder är ett rent...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav i BTS Group omfattande 451 400 B-aktier i bolaget. Det tidigare innehavet motsvarade 7,7 procent av...

Läs mer

Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2002 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande TurnIT AB (publ) har meddelat att bolagets nyemission, som avslutades den 18 september, har fulltecknats. Svolder AB har i sin helhet tecknat...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag förvärvat 305 600 aktier i Semcon AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 895 900 aktier, motsvarande 5,2 %...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Extra bolagsstämma i TurnIT AB (publ) har idag godkänt styrelsens förslag till riktad nyemission till ett antal befintliga institutionella ägare....

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 31 maj sålt 218 450 B-aktier i Academedia AB (publ). Efter försäljningen äger Svolder inga aktier i bolaget. Tidigare innehav...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har igår sålt 260 000 B-aktier i G&L Beijer AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav därefter...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag återfått 157 300 B-aktier i BTS Group, som utlånats i syfte att underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för BTS...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i BTS Group AB med 157 300 B-aktier. Utlåningen har genomförts i syfte att underlätta...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 14 december sålt 68 000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt AB (“B&N”), vilket innebär att Svolders innehav nu...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 3 december sålt 479 000 B-aktier i Wedins Norden AB (“Wedins”), vilket innebär att Svolders innehav därefter utgörs...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 30 november köpt 38 200 aktier i Nolato AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 962 000 aktier, motsvarande...

Läs mer

Byte av redovisningsprincip

Byte av redovisningsprincip Svolder distribuerar 2001-10-29 årsredovisningen för verksamhetsåret 2000/01. Bolaget presenterade 2001-09-20 i bokslutskommunikén för...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har köpt 357 067 B-aktier i BTS Group AB (publ.). Svolders innehav utgörs därefter av 439 567 aktier, motsvarande 7,5 % av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 23 000 aktier i Beijer Electronics AB. Svolders innehav utgörs därefter av 645 000 aktier, motsvarande 10,4 % av...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2001 (3 mån) Delårsperiod: 1 september 2000-31 maj 2001 (9 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som främst...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 15 maj 2001 sålt 100 000 aktier i Karolin Machine Tool AB (KMT). Svolders innehav utgörs därefter av 168 900 aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 5 april köpt 100 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 250 000 B- aktier,...

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Aktuell rapportperiod: 1 december 2000-28 februari 2001 (3 mån). Delårsperiod: 1 september 2000-28 februari 2001 (6 mån). Svolder är ett rent...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 2000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 309 000 aktier, motsvarande 4,98% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder har återfått de 120 000 B-aktier i AcadeMedia AB (publ) som tidigare utlånades i samband med bolagets nyemission. Svolders aktieinnehav...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Expanda AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 389 000 aktier, motsvarande 4,7% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 8 mars förvärvat 824 000 aktier i Mind AB (publ). Svolders innehav utgörs därefter av 2 902 400 aktier i Mind, motsvarande 7,0...

Läs mer

Svolder – Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i AcadeMedia AB med 120 000 B-aktier. Utlåningen har genomförts för att underlätta...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Försäljning till följd av utnyttjande av option Svolder AB utfärdade i mars 1998 på marknadsmässiga villkor en optiontill verkställande direktören...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 6 100 aktier i Karolin Machine Tool (“KMT”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 255 000 aktier,...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 26 200 aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB (“Handskmakar´n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av...

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma

PRESSKOMMUNIKÉ Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB den 17 november 1999 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 8,50 SEK/aktie för verksamhetsåret...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 4 000 B-aktier i G&L Beijer AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 604 800 B-aktier, motsvarande 9,7% av...

Läs mer

Flaggning, minskat innehav i VLT AB

Till Stockholms Fondbörs och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 171 600...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 83.000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 948.500 B-aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 30.900 aktier i Information Highway AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 190.000 aktier, motsvarande 5,6%...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 220.000 aktier i Handskmakarn AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 329.900 aktier, motsvarande 13,2% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Den 11 mars 1999 meddelades att Svolder AB utfärdat en köpoption på hela sitt aktieinnehav om 2.140.000 B-aktier i Gorthon Lines AB (publ). Denna...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 107.600 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 240.800 B-aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 83.000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 570.000 aktier, motsvarande 9,2% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har igår utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att senast 1999-05-10 köpa 2.140.000 st B-aktier i Gorthon Lines AB. Om denna...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 12.000 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 456.800 B-aktier, motsvarande...

Läs mer