en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.