VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Ännu ett kvartal har passerat i Svolders tjugosexåriga historia.

Det har varit ett starkt kvartal för Svolders del, såväl aktiekurs- som substansvärdemässigt. Särskilt aktiekursens (B) tillväxt om 18 procent är glädjande på en i stort sett oförändrad Stockholmsbörs. Den så kallade substansrabatten minskade därmed i Svolder och var på balansdagen fyra procent. Det är särskilt det småländska elproduktföretaget Garo som bidragit till portföljens positiva värdeutveckling och därmed tagit klivet upp som portföljens värdemässigt största innehav. Garos medarbetare förtjänar följaktligen en stor bukett blommor när de i dagarna firat 80 års verksamhet alltsedan starten i ett garage och strax därefter i det aktiebolag som kom att heta Gårö Elektriska.

Svolders substansvärde om 120 SEK per aktie på balansdagen tangerar nästan ”all time high” för en delårsrapport. Kursmönstret för B-aktien följer en liknande värdeutveckling. Detta är glädjande och jag ser det som ett bevis på att Svolders aktiva förvaltningsprofil fungerar väl. I vanlig ordning redovisar vi bolagets och aktiens värdeutveckling med indexjämförelser i diagrammet nedan. Svolders långsiktiga bedömning och ambition att aktiemarknaden ska slå ränteplaceringar, att småbolagsmarknaden ska överträffa den bredare svenska aktiemarknaden och slutligen att Svolders aktiekurs och substansvärde ska utvecklas ännu bättre står sig följaktligen fortfarande.

Investmentbolag

I föregående delårsrapport slog jag ett slag för investeringar i de svenska investment- och förvaltningsbolagen. Deras förvaltningsförmåga överträffar solklart svenska börsen (SIXRX) och i flertalet fall även småbolagsmarknaden mätt som CSRX (dvs. bolag med börsvärden upp till cirka 55 miljarder SEK). I tidsperspektivet tre till tio år hamnar totalavkastningen för aktierna i Bure, Latour och Svolder i topp. Tänk om svenska pensionssparare inom ramen för PPM fått möjligheten att välja investmentbolag i stället för enbart olika fonder.

Vart är börsen på väg?

Vi brukar framhäva att Svolders styrka i första hand är i portföljurvalet och inte i marknadstiming. Genomgående tycker vi dock att börserna tenderar att överreagera åt såväl det positiva som negativa hållet och våra aktieägare känner säkert igen att vi i förvaltningsorganisationen ofta intar en mer neutral inställning än den kortsiktiga aktuella börstrenden. Svolder har vidare som strategi att över tid vara mer eller mindre fullinvesterat i aktier i svenska noterade små och medelstora bolag. Med det menar vi att maximalt plus/minus tio procent av substansvärdet normalt ska utgöra kassa alternativt belåning. Detta medför ändå en betydande flexibilitet då ett sådant värdeintervall överstiger en halv miljard kronor.

Riskerna bedömer vi i det korta till medellånga perspektivet ändå finns på nedsidan. Svagare konjunktur kombinerat med stor osäkerhet kring USA:s handelsambitioner visavi omvärlden, Brexit samt bristande samarbetsförmåga inom EU utgör huvudförklaringarna. Mot detta står låga räntor, få placeringsalternativ till aktier samt fortsatt tilltro till att världen de närmaste åren kommer att växa, om än i långsammare takt än tidigare. Vad gäller de geopolitiska tvisterna så har investerarna börjat betrakta effekterna som negativa. Skulle överraskningar uppstå, vilket inte är osannolikt bland dagens populistiska politiker med rötter i de flesta ideologier, så kan även lättnadsrallyn uppstå.

Röda lampor i Silicon Valley

För oss som upplevt millenieskiftet och opinionsbildningen då kring ”nya ekonomin” lyser redan många röda lampor. Dagens Industris reporter Andreas Cervenka beskriver förtjänstfullt i återkommande krönikor inifrån Silicon Valley många intressanta börsfenomen. Sedan mars 2009 har exempelvis de fem största it-bolagens (Apple, Amazon, Facebook, Google och Microsoft) börsvärden femfaldigats till marknadsvärden om cirka 4 000 miljarder USD. Börsuppgången ökar placerarnas riskaptit och viljan att även investera i ”förlustfabriker” som Uber, Lyft, Pinterest, Slack och Airbnb skrämmer. Nättaxibolaget Uber redovisade nyligen ett kvartalsresultat om minus en miljard USD, vilket ändå var bättre än väntat. Bolaget värderas på Nasdaq till 70 miljarder USD, ”bara” tio procent under noteringskursen. Det är ändå inget mot konkurrenten Lyft, som på en kvartalsomsättning om knappt 800 miljoner USD förlorat drygt 1,1 miljard!

Cervenka hänvisar också till en studie gjord av analysföretaget Pitchbook kring börsintroduktionerna 2018. Bolag med röda siffror i resultaträkningen hade i snitt stigit med 120 procent sedan noteringen, medan bolag med plus i böckerna i stället fallit med 57 procent. En dominerande investerare i denna typ av företag är ofta japanska Softbank, med ett börsvärde omkring 100 miljarder USD. Det är lätt att ryckas med i uppgång, men vad händer när normala ekonomiska realiteter åter blir ledande? I Sverige har nya bolag på listor utanför Nasdaqs huvudlista i det närmaste exploderat under senare år. Väldigt många av dessa har mycket svaga kassaflöden, balansräkningar och oetablerade affärsmodeller. De är därför mycket beroende av starka börser och riskvilliga investerare, med gott om likvida medel, för att finansiera sin fortsatta expansion. Från Svolders sida har vi den senaste tiden varit försiktiga till medverkan i svenska börsintroduktioner, med undantag för LIME Technologies. Följaktligen kan det bli en volatil börssommar. Det är roligare att vara optimist än pessimist. Börsen stiger dessutom under fler månader än den faller, men som en erfaren placerare uttryckte det: ”det är trapporna som gäller när det går upp, hissen när det går ned.”

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport III 2018/2019, publicerad den 17 juni 2019)

 

Presentation av Svolders tredje kvartal 2018/2019