Kalender

 

Verksamhetsåret 2018/2019

Bokslutskommuniké, 12 månader 2018/2019: 19 september 2019

Årsredovisning 2018/2019: Början av november 2019

Årsstämma 2018/2019: 19 november 2019

Verksamhetsåret 2019/2020

Delårsrapport I, 3 månader 2019/2020: 10 december 2019

Delårsrapport II, 6 månader 2019/2020: 12 mars 2020

Delårsrapport III, 9 månader 2019/2020: 10 juni 2020

Bokslutskommuniké, 12 månader 2019/2020: 18 september 2020

Årsredovisning 2019/2020: Början av november 2020

Årsstämma 2019/2020: 17 november 2020