Kalender

 

Verksamhetsåret 2016/2017

Delårsrapport I, 3 månader 2016/2017: 13 december 2016

Delårsrapport II, 6 månader 2016/2017: 9 mars 2017

Delårsrapport III, 9 månader 2016/2017: 9 juni 2017

Bokslutskommuniké, 12 månader 2016/2017: 21 september 2017

Årsredovisning 2016/2017: Början av november 2017

Årsstämma 2016/2017: 16 november 2017