Kalender

 

Verksamhetsåret 2017/2018

Delårsrapport I, 3 månader 2017/2018: 13 december 2017

Delårsrapport II, 6 månader 2017/2018: 9 mars 2018

Delårsrapport III, 9 månader 2017/2018: 13 juni 2018

Bokslutskommuniké, 12 månader 2017/2018: 27 september 2018

Årsredovisning 2017/2018: Början av november 2018

Årsstämma 2017/2018: 15 november 2018