Kalender

 

Verksamhetsåret 2018/2019

Delårsrapport I, 3 månader 2018/2019: 14 december 2018

Delårsrapport II, 6 månader 2018/2019: 14 mars 2019

Delårsrapport III, 9 månader 2018/2019: 17 juni 2019

Bokslutskommuniké, 12 månader 2018/2019: 19 september 2019

Årsredovisning 2018/2019: Början av november 2019

Årsstämma 2018/2019: 19 november 2019