Femårsöversikt

16/17 15/16 14/15 13/14 12/13
Substansvärdeförändring, MSEK 629,6 707,5 161,6 270,2 227,9
Utbetald utdelning, MSEK 35,2 32,0 28,8 26,9 42,2
Summa substansvärdeförändring, MSEK 664,7 739,5 190,4 297,0 270,2
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) 582,4 736,0 137,6 278,4 192,0
Utbetald utdelning, MSEK 35,2 32,0 28,8 26,9 42,2
Totalavkastning, MSEK 617,6 768,0 166,4 305,3 234,2
Resultat efter skatt, MSEK 664,7 739,5 190,4 297,0 270,2
Utdelning, MSEK 2) 41,6 35,2 32,0 28,8 26,9
Utdelningsandel, % 1,5 1,6 2,2 2,2 2,6
Aktieportföljens direktavkastning, % 2,9 3,1 3,0 3,5 4,3
Vidareutdelningsandel, % 74 82 82 75 64
Portföljens omsättningshastighet, % 43 48 32 59 65
Förvaltningskostnader, MSEK 3) 24,6 23,0 15,3 19,1 18,9
Förvaltningskostnader, % 3) 1,0 1,4 1,1 1,6 2,0
Aktieportföljen, MSEK 2 682 1 942 1 409 1 292 990
Substansvärde, MSEK 2 812 2 183 1 475 1 313 1 043
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) 2 643 2 061 1 325 1 187 909
Likviditet (+)/belåning (-), % 4,6 11,4 4,6 2,0 5,4
Soliditet, % 100 100 100 100 99

 

1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.

2) Avser respektive verksamhetsår. För 2016/2017 enligt styrelsens förslag.

3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2016/2017 på sidan 80.