Femårsöversikt

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14
Substansvärdeförändring, MSEK 303,3 629,6 707,5 161,6 270,2
Utbetald utdelning, MSEK 41,6 35,2 32,0 28,8 26,9
Summa substansvärdeförändring, MSEK 344,9 664,7 739,5 190,4 297,0
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) 34,6 582,4 736,0 137,6 278,4
Utbetald utdelning, MSEK 41,6 35,2 32,0 28,8 26,9
Totalavkastning, MSEK 76,2 617,6 768,0 166,4 305,3
Resultat efter skatt, MSEK 344,9 664,7 739,5 190,4 297,0
Utdelning, MSEK 2) 51,2 41,6 35,2 32,0 28,8
Utdelningsandel, % 1,6 1,5 1,6 2,2 2,2
Aktieportföljens direktavkastning, % 2,6 2,9 3,1 3,0 3,5
Vidareutdelningsandel, % 75 74 82 82 75
Portföljens omsättningshastighet, % 30 43 48 32 59
Förvaltningskostnader, MSEK 3) 23,8 24,6 23,0 15,3 19,1
Förvaltningskostnader, % 3) 0,8 1,0 1,4 1,1 1,6
Aktieportföljen, MSEK 2 768 2 682 1 942 1 409 1 292
Substansvärde, MSEK 3 115 2 812 2 183 1 475 1 313
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) 2 678 2 643 2 061 1 325 1 187
Likviditet (+)/belåning (-), % 11,5 4,6 11,4 4,6 2,0
Soliditet, % 100 100 100 100 100

 

1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.

2) Avser respektive verksamhetsår. För 2017/2018 enligt styrelsens förslag.

3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2017/2018 på sidan 84.