en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Slide 4

Svolder investerar huvudsakligen i börsnoterade svenska små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.

Läs mer

Slide 3

Genom en systematisk och specialiserad analys- och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett attraktivt placeringsalternativ.

Läs mer

Slide 2

Överordnat mål är att, med en fullt investerad aktieportfölj, långsiktigt skapa en positiv totalavkastning som väsentligen överstiger småbolagindex (CSRX).

Läs mer

Slide 1

Offensiv utdelningspolitik baserad på portföljbolagens utdelningar med avdrag för Svolders löpande förvaltningskostnader

Läs mer