Aktieportföljen 2018-02-28

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 250,00 315,0 11,5
Platzer Fastigheter 51,90 182,2 6,6
Nolato 587,00 180,2 6,6
Mekonomen 152,40 153,9 5,6
Saab 378,10 151,2 5,5
Acando 29,60 150,4 5,5
Boule Diagnostics 290,00 149,4 5,4
GARO 170,40 148,2 5,4
XANO Industri 226,00 141,4 5,1
Scandic Hotels 89,75 134,7 4,9
FM Mattsson Mora 85,00 129,2 4,7
New Wave Group 57,60 119,8 4,4
Serneke 95,10 114,1 4,2
Klövern B 10,16 99,0 3,6
Nordic Waterproofing 75,60 91,3 3,3
Nobina 55,05 88,4 3,2
Magnolia Bostad 56,50 78,8 2,9
Beijer Electronics 29,50 71,7 2,6
Elos Medtech 76,00 56,0 2,0
AGES Industri 94,40 47,2 1,7
ITAB Shop Concept 40,60 40,6 1,5
Verisec 92,40 21,2 0,8
Bong 1,06 17,3 0,6
Kambi 110,20 2,6 0,1
Aktieportföljen 2 683,7 97,8
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 61,2 2,2
Totalt/substansvärde 2 745,0 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 250,00
Platzer Fastigheter 51,90
Nolato 587,00
Mekonomen 152,40
Saab 378,10
Acando 29,60
Boule Diagnostics 290,00
GARO 170,40
XANO Industri 226,00
Scandic Hotels 89,75
FM Mattsson Mora 85,00
New Wave Group 57,60
Serneke 95,10
Klövern B 10,16
Nordic Waterproofing 75,60
Nobina 55,05
Magnolia Bostad 56,50
Beijer Electronics 29,50
Elos Medtech 76,00
AGES Industri 94,40
ITAB Shop Concept 40,60
Verisec 92,40
Bong 1,06
Kambi 110,20

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 315,0
Platzer Fastigheter 182,2
Nolato 180,2
Mekonomen 153,9
Saab 151,2
Acando 150,4
Boule Diagnostics 149,4
GARO 148,2
XANO Industri 141,4
Scandic Hotels 134,7
FM Mattsson Mora 129,2
New Wave Group 119,8
Serneke 114,1
Klövern B 99,0
Nordic Waterproofing 91,3
Nobina 88,4
Magnolia Bostad 78,8
Beijer Electronics 71,7
Elos Medtech 56,0
AGES Industri 47,2
ITAB Shop Concept 40,6
Verisec 21,2
Bong 17,3
Kambi 2,6
Aktieportföljen 2 683,7
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 61,2
Totalt/substansvärde 2 745,0

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 11,5
Platzer Fastigheter 6,6
Nolato 6,6
Mekonomen 5,6
Saab 5,5
Acando 5,5
Boule Diagnostics 5,4
GARO 5,4
XANO Industri 5,1
Scandic Hotels 4,9
FM Mattsson Mora 4,7
New Wave Group 4,4
Serneke 4,2
Klövern B 3,6
Nordic Waterproofing 3,3
Nobina 3,2
Magnolia Bostad 2,9
Beijer Electronics 2,6
Elos Medtech 2,0
AGES Industri 1,7
ITAB Shop Concept 1,5
Verisec 0,8
Bong 0,6
Kambi 0,1
Aktieportföljen 97,8
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 2,2
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser