Aktieportföljen 2018-11-30

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 283,50 311,9 11,9
GARO 161,20 241,0 9,2
Platzer Fastigheter 58,80 236,7 9,0
Nordic Waterproofing 77,00 191,2 7,3
Saab 399,66 168,7 6,4
Scandic Hotels 82,40 165,6 6,3
New Wave Group 50,60 145,1 5,5
FM Mattsson Mora 73,00 122,9 4,7
Beijer Electronics Group 38,20 119,8 4,6
XANO Industri 197,50 115,2 4,4
Boule Diagnostics 57,51 112,2 4,3
Klövern B 10,37 103,7 4,0
Acando 30,45 74,3 2,8
ITAB Shop Concept 18,20 69,3 2,6
Magnolia Bostad 41,65 69,2 2,6
Elos Medtech 69,40 64,1 2,4
Serneke Group 50,70 61,0 2,3
AGES Industri 68,60 34,3 1,3
Verisec 112,50 28,1 1,1
Bong 0,96 15,7 0,6
Aktieportföljen 2 450,1 93,4
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 172,6 6,6
Totalt/substansvärde 2 622,7 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 283,50
GARO 161,20
Platzer Fastigheter 58,80
Nordic Waterproofing 77,00
Saab 399,66
Scandic Hotels 82,40
New Wave Group 50,60
FM Mattsson Mora 73,00
Beijer Electronics Group 38,20
XANO Industri 197,50
Boule Diagnostics 57,51
Klövern B 10,37
Acando 30,45
ITAB Shop Concept 18,20
Magnolia Bostad 41,65
Elos Medtech 69,40
Serneke Group 50,70
AGES Industri 68,60
Verisec 112,50
Bong 0,96

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 311,9
GARO 241,0
Platzer Fastigheter 236,7
Nordic Waterproofing 191,2
Saab 168,7
Scandic Hotels 165,6
New Wave Group 145,1
FM Mattsson Mora 122,9
Beijer Electronics Group 119,8
XANO Industri 115,2
Boule Diagnostics 112,2
Klövern B 103,7
Acando 74,3
ITAB Shop Concept 69,3
Magnolia Bostad 69,2
Elos Medtech 64,1
Serneke Group 61,0
AGES Industri 34,3
Verisec 28,1
Bong 15,7
Aktieportföljen 2 450,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 172,6
Totalt/substansvärde 2 622,7

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 11,9
GARO 9,2
Platzer Fastigheter 9,0
Nordic Waterproofing 7,3
Saab 6,4
Scandic Hotels 6,3
New Wave Group 5,5
FM Mattsson Mora 4,7
Beijer Electronics Group 4,6
XANO Industri 4,4
Boule Diagnostics 4,3
Klövern B 4,0
Acando 2,8
ITAB Shop Concept 2,6
Magnolia Bostad 2,6
Elos Medtech 2,4
Serneke Group 2,3
AGES Industri 1,3
Verisec 1,1
Bong 0,6
Aktieportföljen 93,4
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 6,6
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser