Aktieportföljen 2017-08-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 265,50 368,2 13,1
Mekonomen 170,50 187,6 6,7
Scandic Hotels 109,25 175,1 6,2
GARO 246,50 172,6 6,1
Platzer Fastigheter 49,90 153,9 5,5
Serneke 126,75 145,8 5,2
Saab 362,00 144,8 5,1
Klövern B 10,95 142,4 5,1
Boule Diagnostics 276,00 142,1 5,1
Acando 27,40 137,5 4,9
Nolato 340,50 128,8 4,6
New Wave Group 55,75 114,7 4,1
Nordic Waterproofing 94,50 114,1 4,1
Magnolia Bostad 74,00 103,2 3,7
XANO Industri 141,25 92,2 3,3
FM Mattsson Mora 80,25 80,3 2,9
Beijer Electronics 37,50 60,0 2,1
Elos Medtech 86,25 57,5 2,0
AGES Industri 111,50 55,8 2,0
Verisec 157,50 36,1 1,3
Kambi 74,50 32,0 1,1
Nobina 39,80 20,2 0,7
Bong 1,01 16,8 0,6
Aktieportföljen 2 681,5 95,4
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 130,5 4,6
Totalt/substansvärde 2 812,1 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 265,50
Mekonomen 170,50
Scandic Hotels 109,25
GARO 246,50
Platzer Fastigheter 49,90
Serneke 126,75
Saab 362,00
Klövern B 10,95
Boule Diagnostics 276,00
Acando 27,40
Nolato 340,50
New Wave Group 55,75
Nordic Waterproofing 94,50
Magnolia Bostad 74,00
XANO Industri 141,25
FM Mattsson Mora 80,25
Beijer Electronics 37,50
Elos Medtech 86,25
AGES Industri 111,50
Verisec 157,50
Kambi 74,50
Nobina 39,80
Bong 1,01

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 368,2
Mekonomen 187,6
Scandic Hotels 175,1
GARO 172,6
Platzer Fastigheter 153,9
Serneke 145,8
Saab 144,8
Klövern B 142,4
Boule Diagnostics 142,1
Acando 137,5
Nolato 128,8
New Wave Group 114,7
Nordic Waterproofing 114,1
Magnolia Bostad 103,2
XANO Industri 92,2
FM Mattsson Mora 80,3
Beijer Electronics 60,0
Elos Medtech 57,5
AGES Industri 55,8
Verisec 36,1
Kambi 32,0
Nobina 20,2
Bong 16,8
Aktieportföljen 2 681,5
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 130,5
Totalt/substansvärde 2 812,1

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 13,1
Mekonomen 6,7
Scandic Hotels 6,2
GARO 6,1
Platzer Fastigheter 5,5
Serneke 5,2
Saab 5,1
Klövern B 5,1
Boule Diagnostics 5,1
Acando 4,9
Nolato 4,6
New Wave Group 4,1
Nordic Waterproofing 4,1
Magnolia Bostad 3,7
XANO Industri 3,3
FM Mattsson Mora 2,9
Beijer Electronics 2,1
Elos Medtech 2,0
AGES Industri 2,0
Verisec 1,3
Kambi 1,1
Nobina 0,7
Bong 0,6
Aktieportföljen 95,4
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 4,6
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser