Aktieportföljen 2017-11-30

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 297,50 386,8 14,2
Nolato 536,00 187,6 6,9
Platzer Fastigheter 46,60 166,4 6,1
Scandic Hotels 108,50 162,8 6,0
Mekonomen 150,50 154,9 5,7
Saab 406,60 154,3 5,7
GARO 177,00 150,5 5,5
FM Mattsson Mora 90,00 138,9 5,1
Acando 27,10 136,0 5,0
Boule Diagnostics 260,00 133,9 4,9
Serneke 101,75 122,1 4,5
New Wave Group 53,75 110,6 4,1
Klövern B 11,47 107,7 4,0
Nobina 49,80 106,9 3,9
XANO Industri 147,25 96,2 3,5
Nordic Waterproofing 70,50 85,1 3,1
Magnolia Bostad 57,75 80,5 3,0
Beijer Electronics 30,80 74,7 2,7
AGES Industri 94,00 47,0 1,7
Elos Medtech 68,75 45,9 1,7
Kambi 87,25 37,5 1,4
Verisec 122,50 28,1 1,0
Bong 1,00 16,6 0,6
Aktieportföljen 2 730,7 100,2
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) -4,4 -0,2
Totalt/substansvärde 2 726,3 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 297,50
Nolato 536,00
Platzer Fastigheter 46,60
Scandic Hotels 108,50
Mekonomen 150,50
Saab 406,60
GARO 177,00
FM Mattsson Mora 90,00
Acando 27,10
Boule Diagnostics 260,00
Serneke 101,75
New Wave Group 53,75
Klövern B 11,47
Nobina 49,80
XANO Industri 147,25
Nordic Waterproofing 70,50
Magnolia Bostad 57,75
Beijer Electronics 30,80
AGES Industri 94,00
Elos Medtech 68,75
Kambi 87,25
Verisec 122,50
Bong 1,00

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 386,8
Nolato 187,6
Platzer Fastigheter 166,4
Scandic Hotels 162,8
Mekonomen 154,9
Saab 154,3
GARO 150,5
FM Mattsson Mora 138,9
Acando 136,0
Boule Diagnostics 133,9
Serneke 122,1
New Wave Group 110,6
Klövern B 107,7
Nobina 106,9
XANO Industri 96,2
Nordic Waterproofing 85,1
Magnolia Bostad 80,5
Beijer Electronics 74,7
AGES Industri 47,0
Elos Medtech 45,9
Kambi 37,5
Verisec 28,1
Bong 16,6
Aktieportföljen 2 730,7
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) -4,4
Totalt/substansvärde 2 726,3

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 14,2
Nolato 6,9
Platzer Fastigheter 6,1
Scandic Hotels 6,0
Mekonomen 5,7
Saab 5,7
GARO 5,5
FM Mattsson Mora 5,1
Acando 5,0
Boule Diagnostics 4,9
Serneke 4,5
New Wave Group 4,1
Klövern B 4,0
Nobina 3,9
XANO Industri 3,5
Nordic Waterproofing 3,1
Magnolia Bostad 3,0
Beijer Electronics 2,7
AGES Industri 1,7
Elos Medtech 1,7
Kambi 1,4
Verisec 1,0
Bong 0,6
Aktieportföljen 100,2
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) -0,2
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser