Aktieportföljen 2017-05-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 226,50 314,2 11,2
Scandic Hotels 110,75 177,2 6,3
Saab 442,00 176,8 6,3
Nordic Waterproofing 97,25 171,1 6,1
Mekonomen 168,50 163,4 5,8
Klövern B 9,61 163,3 5,8
Nolato 313,50 156,8 5,6
GARO 221,50 155,1 5,5
Boule Diagnostics 300,00 154,5 5,5
Acando 31,10 142,5 5,1
Serneke 116,00 133,4 4,8
New Wave Group 59,50 122,4 4,4
Magnolia Bostad 78,00 108,7 3,9
Platzer Fastigheter 48,80 99,7 3,6
XANO Industri 286,00 93,4 3,3
FM Mattsson Mora 86,00 86,0 3,1
Beijer Electronics 47,70 76,3 2,7
Elos Medtech 94,75 63,2 2,3
AGES Industri 126,25 63,1 2,3
Verisec 122,50 28,1 1,0
Kambi 87,00 22,8 0,8
MIPS 60,75 17,6 0,6
Bong 0,94 15,6 0,6
Aktieportföljen 2 705,1 96,5
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 97,2 3,5
Totalt/substansvärde 2 802,3 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 226,50
Scandic Hotels 110,75
Saab 442,00
Nordic Waterproofing 97,25
Mekonomen 168,50
Klövern B 9,61
Nolato 313,50
GARO 221,50
Boule Diagnostics 300,00
Acando 31,10
Serneke 116,00
New Wave Group 59,50
Magnolia Bostad 78,00
Platzer Fastigheter 48,80
XANO Industri 286,00
FM Mattsson Mora 171,50
Beijer Electronics 47,70
Elos Medtech 94,75
AGES Industri 126,25
Verisec 122,50
Kambi 87,00
MIPS 60,75
Bong 0,94

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 314,2
Scandic Hotels 177,2
Saab 176,8
Nordic Waterproofing 171,1
Mekonomen 163,4
Klövern B 163,3
Nolato 156,8
GARO 155,1
Boule Diagnostics 154,5
Acando 142,5
Serneke 133,4
New Wave Group 122,4
Magnolia Bostad 108,7
Platzer Fastigheter 99,7
XANO Industri 93,4
FM Mattsson Mora 86,0
Beijer Electronics 76,3
Elos Medtech 63,2
AGES Industri 63,1
Verisec 28,1
Kambi 28,8
MIPS 17,6
Bong 15,6
Aktieportföljen 2 705,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 97,2
Totalt/substansvärde 2 802,3

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 11,2
Scandic Hotels 6,3
Saab 6,3
Nordic Waterproofing 6,1
Mekonomen 5,8
Klövern B 5,8
Nolato 5,6
GARO 5,5
Boule Diagnostics 5,5
Acando 5,1
Serneke 4,8
New Wave Group 4,4
Magnolia Bostad 3,9
Platzer Fastigheter 3,6
XANO Industri 3,3
FM Mattsson Mora 3,1
Beijer Electronics 2,7
Elos Medtech 2,3
AGES Industri 2,3
Verisec 1,0
Kambi 0,8
MIPS 0,6
Bong 0,6
Aktieportföljen 96,5
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 3,5
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser