Aktieportföljen 2019-05-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
GARO 268,50 401,4 13,0
Troax 285,00 297,5 9,7
Platzer Fastigheter 79,80 263,3 8,5
Nordic Waterproofing 77,60 216,3 7,0
New Wave Group 62,20 194,4 6,3
Beijer Electronics Group 51,20 171,5 5,6
FM Mattsson Mora 89,60 160,4 5,2
Scandic Hotels 76,15 159,2 5,2
ITAB Shop Concept 27,00 157,0 5,1
Saab 269,30 156,2 5,1
XANO Industri 234,50 131,3 4,3
Boule Diagnostics 59,10 125,2 4,1
Klövern B 14,04 115,1 3,7
Elos Medtech 90,00 83,5 2,7
Serneke Group 45,65 57,2 1,9
Magnolia Bostad 30,35 50,4 1,6
AGES Industri 68,50 39,9 1,3
Verisec 87,20 21,8 0,7
Lime 115,00 16,1 0,5
Bong 0,80 13,0 0,4
Elanders 80,60 7,2 0,2
Aktieportföljen 2 838,0 92,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 242,8 7,9
Totalt/substansvärde 3 080,8 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
GARO 268,50
Troax 285,00
Platzer Fastigheter 79,80
Nordic Waterproofing 77,60
New Wave Group 62,20
Beijer Electronics Group 51,20
FM Mattsson Mora 89,60
Scandic Hotels 76,15
ITAB Shop Concept 27,00
Saab 269,30
XANO Industri 234,50
Boule Diagnostics 59,10
Klövern B 14,04
Elos Medtech 90,00
Serneke Group 45,65
Magnolia Bostad 30,35
AGES Industri 68,50
Verisec 87,20
Lime 115,00
Bong 0,80
Elanders 80,60

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
GARO 401,4
Troax 297,5
Platzer Fastigheter 263,3
Nordic Waterproofing 216,3
New Wave Group 194,4
Beijer Electronics Group 171,5
FM Mattsson Mora 160,4
Scandic Hotels 159,2
ITAB Shop Concept 157,0
Saab 156,2
XANO Industri 131,3
Boule Diagnostics 125,2
Klövern B 115,1
Elos Medtech 83,5
Serneke Group 57,2
Magnolia Bostad 50,4
AGES Industri 39,9
Verisec 21,8
Lime 16,1
Bong 13,0
Elanders 7,2
Aktieportföljen 2 838,0
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 242,8
Totalt/substansvärde 3 080,8

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
GARO 13,0
Troax 9,7
Platzer Fastigheter 8,5
Nordic Waterproofing 7,0
New Wave Group 6,3
Beijer Electronics Group 5,6
FM Mattsson Mora 5,2
Scandic Hotels 5,2
ITAB Shop Concept 5,1
Saab 5,1
XANO Industri 4,3
Boule Diagnostics 4,1
Klövern B 3,7
Elos Medtech 2,7
Serneke Group 1,9
Magnolia Bostad 1,6
AGES Industri 1,3
Verisec 0,7
Lime 0,5
Bong 0,4
Elanders 0,2
Aktieportföljen 92,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 7,9
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser