Aktieportföljen 2018-08-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 310,00 341,0 10,9
GARO 167,80 250,9 8,1
Platzer Fastigheter 62,00 249,8 8,0
Boule Diagnostics 102,20 199,2 6,4
New Wave Group 69,00 190,6 6,1
Saab 422,50 181,7 5,8
Scandic Hotels 98,35 181,6 5,8
Nordic Waterproofing 84,80 134,7 4,3
XANO Industri 216,00 126,0 4,0
Klövern B 12,58 125,8 4,0
FM Mattsson Mora 74,00 124,6 4,0
Beijer Electronics 45,00 115,4 3,7
Serneke 87,00 104,7 3,4
Magnolia Bostad 66,40 103,3 3,3
ITAB 27,60 97,6 3,1
Acando 35,85 89,6 2,9
Elos Medtech 70,00 64,7 2,1
AGES Industri 73,00 36,5 1,2
Verisec 126,00 31,5 1,0
Bong 1,17 19,0 0,6
Aktieportföljen 2 768,3 88,9
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 347,1 11,1
Totalt/substansvärde 3 115,4 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 310,00
GARO 167,80
Platzer Fastigheter 62,00
Boule Diagnostics 102,20
New Wave Group 69,00
Saab 422,50
Scandic Hotels 98,35
Nordic Waterproofing 84,80
XANO Industri 216,00
Klövern B 12,58
FM Mattsson Mora 74,00
Beijer Electronics 45,00
Serneke 87,00
Magnolia Bostad 66,40
ITAB Shop Concept 27,60
Acando 35,85
Elos Medtech 70,00
AGES Industri 73,00
Verisec 126,00
Bong 1,17

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 341,0
GARO 250,9
Platzer Fastigheter 249,8
Boule Diagnostics 199,2
New Wave Group 190,6
Saab 181,7
Scandic Hotels 181,6
Nordic Waterproofing 134,7
XANO Industri 126,0
Klövern B 125,8
FM Mattsson Mora 124,6
Beijer Electronics 115,4
Serneke 104,7
Magnolia Bostad 103,3
ITAB Shop Concept 97,6
Acando 89,6
Elos Medtech 64,7
AGES Industri 36,5
Verisec 31,5
Bong 19,0
Aktieportföljen 2 768,3
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 347,1
Totalt/substansvärde 3 115,4

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 10,9
GARO 8,1
Platzer Fastigheter 8,0
Boule Diagnostics 6,4
New Wave Group 6,1
Saab 5,8
Scandic Hotels 5,8
Nordic Waterproofing 4,3
XANO Industri 4,0
Klövern B 4,0
FM Mattsson Mora 4,0
Beijer Electronics 3,7
Serneke 3,4
Magnolia Bostad 3,3
ITAB Shop Concept 3,1
Acando 2,9
Elos Medtech 2,1
AGES Industri 1,2
Verisec 1,0
Bong 0,6
Aktieportföljen 88,9
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 11,1
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser