Aktieportföljen 2019-02-28

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 298,50 328,4 11,4
GARO 188,20 281,4 9,8
Platzer Fastigheter 74,20 244,9 8,5
Nordic Waterproofing 84,20 210,9 7,4
Scandic Hotels 92,75 186,4 6,5
New Wave Group 61,90 179,2 6,2
Beijer Electronics Group 53,40 167,5 5,8
Saab 315,50 166,7 5,8
FM Mattsson Mora 78,60 132,4 4,6
Boule Diagnostics 61,01 125,0 4,4
XANO Industri 190,00 110,9 3,9
Klövern B 12,28 110,5 3,9
ITAB Shop Concept 18,62 108,3 3,8
Serneke Group 60,30 72,6 2,5
Elos Medtech 72,40 67,2 2,3
Acando 28,60 64,1 2,2
Magnolia Bostad 33,05 54,9 1,9
AGES Industri 64,40 32,2 1,1
Verisec 110,00 27,5 1,0
Bong 0,87 14,2 0,5
Lime 101,00 14,1 0,5
Aktieportföljen 2 699,1 94,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 169,4 5,9
Totalt/substansvärde 2 868,5 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 298,50
GARO 188,20
Platzer Fastigheter 74,20
Nordic Waterproofing 84,20
Scandic Hotels 92,75
New Wave Group 61,90
Beijer Electronics Group 53,40
Saab 315,50
FM Mattsson Mora 78,60
Boule Diagnostics 61,01
XANO Industri 190,00
Klövern B 12,28
ITAB Shop Concept 18,62
Serneke Group 60,30
Elos Medtech 72,40
Acando 28,60
Magnolia Bostad 33,05
AGES Industri 64,40
Verisec 110,00
Bong 0,87
Lime 101,00

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 328,4
GARO 281,4
Platzer Fastigheter 244,9
Nordic Waterproofing 210,9
Scandic Hotels 186,4
New Wave Group 179,2
Beijer Electronics Group 167,5
Saab 166,7
FM Mattsson Mora 132,4
Boule Diagnostics 125,0
XANO Industri 110,9
Klövern B 110,5
ITAB Shop Concept 108,3
Serneke Group 72,6
Elos Medtech 67,2
Acando 64,1
Magnolia Bostad 54,9
AGES Industri 32,2
Verisec 27,5
Bong 14,2
Lime 14,1
Aktieportföljen 2 699,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 169,4
Totalt/substansvärde 2 868,5

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 11,4
GARO 9,8
Platzer Fastigheter 8,5
Nordic Waterproofing 7,4
Scandic Hotels 6,5
New Wave Group 6,2
Beijer Electronics Group 5,8
Saab 5,8
FM Mattsson Mora 4,6
Boule Diagnostics 4,4
XANO Industri 3,9
Klövern B 3,9
ITAB Shop Concept 3,8
Serneke Group 2,5
Elos Medtech 2,3
Acando 2,2
Magnolia Bostad 1,9
AGES Industri 1,1
Verisec 1,0
Bong 0,5
Lime 0,5
Aktieportföljen 94,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 5,9
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser