Aktieportföljen 2019-08-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
GARO 271,00 397,4 13,0
Troax 98,30 297,1 9,7
Platzer Fastigheter 91,80 288,9 9,5
Nordic Waterproofing 79,40 237,2 7,8
New Wave Group 56,70 198,6 6,5
FM Mattsson Mora 90,00 161,3 5,3
Saab 273,60 153,2 5,0
Beijer Electronics Group 43,90 152,6 5,0
Scandic Hotels 75,80 151,6 5,0
ITAB Shop Concept 24,00 139,6 4,6
XANO Industri 112,00 126,9 4,2
Elanders 79,00 125,3 4,1
Elos Medtech 96,60 92,8 3,0
Boule Diagnostics 38,55 89,7 2,9
Lime Technologies 110,60 70,8 2,3
Serneke Group 52,00 67,3 2,2
Magnolia Bostad 34,35 65,9 2,2
AGES Industri 45,20 26,4 0,9
Verisec 82,20 20,6 0,7
Bong 0,85 13,7 0,5
Aktieportföljen 2 876,8 94,3
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 174,3 5,7
Totalt/substansvärde 3 051,1 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
GARO 271,00
Troax 98,30
Platzer Fastigheter 91,80
Nordic Waterproofing 79,40
New Wave Group 56,70
FM Mattsson Mora 90,00
Saab 273,60
Beijer Electronics Group 43,90
Scandic Hotels 75,80
ITAB Shop Concept 24,00
XANO Industri 112,00
Elanders 79,00
Elos Medtech 96,60
Boule Diagnostics 38,55
Lime Technologies 110,60
Serneke Group 52,00
Magnolia Bostad 34,35
AGES Industri 45,20
Verisec 82,20
Bong 0,85

 

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
GARO 397,4
Troax 297,1
Platzer Fastigheter 288,9
Nordic Waterproofing 237,2
New Wave Group 198,6
FM Mattsson Mora 161,3
Saab 153,2
Beijer Electronics Group 152,6
Scandic Hotels 151,6
ITAB Shop Concept 139,6
XANO Industri 126,9
Elanders 125,3
Elos Medtech 92,8
Boule Diagnostics 89,7
Lime Technologies 70,8
Serneke Group 67,3
Magnolia Bostad 65,9
AGES Industri 26,4
Verisec 20,6
Bong 13,7
Aktieportföljen 2 876,8
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 174,3
Totalt/substansvärde 3 051,1

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
GARO 13,0
Troax 9,7
Platzer Fastigheter 9,5
Nordic Waterproofing 7,8
New Wave Group 6,5
FM Mattsson Mora 5,3
Saab 5,0
Beijer Electronics Group 5,0
Scandic Hotels 5,0
ITAB Shop Concept 4,6
XANO Industri 4,2
Elanders 4,1
Elos Medtech 3,0
Boule Diagnostics 2,9
Lime Technologies 2,3
Serneke Group 2,2
Magnolia Bostad 2,2
AGES Industri 0,9
Verisec 0,7
Bong 0,5
Aktieportföljen 94,3
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 5,7
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser