Aktieportföljen 2017-02-28

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 244,50 342,3 13,3
Saab 358,40 217,5 8,4
Acando 32,20 167,0 6,5
Nolato 274,50 165,5 6,4
GARO 227,00 158,9 6,2
Klövern B 9,32 151,6 5,9
Scandic Hotels 81,50 148,6 5,8
Nordic Waterproofing 91,75 132,9 5,1
Boule Diagnostics 276,50 132,7 5,1
New Wave Group 64,50 109,7 4,2
Mekonomen 171,50 106,6 4,1
Magnolia Bostad 89,75 103,7 4,0
Platzer Fastigheter 46,20 82,6 3,2
XANO Industri 228,00 81,3 3,2
Serneke 107,25 75,3 2,9
Elos Medtech 95,00 56,3 2,2
AGES Industri 103,75 51,9 2,0
Verisec 95,50 21,9 0,8
Bong 0,94 15,7 0,6
JM 283,50 13,1 0,5
Aktieportföljen 2 335,1 90,4
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 246,6 9,6
Totalt/substansvärde 2 581,7 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 244,50
Saab 358,40
Acando 32,20
Nolato 274,50
GARO 227,00
Klövern B 9,32
Scandic Hotels 81,50
Nordic Waterproofing 91,75
Boule Diagnostics 276,50
New Wave Group 64,50
Mekonomen 171,50
Magnolia Bostad 89,75
Platzer Fastigheter 46,20
XANO Industri 228,00
Serneke 107,25
Elos Medtech 95,00
AGES Industri 103,75
Verisec 95,50
Bong 0,94
JM 283,50

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 342,3
Saab 217,5
Acando 167,0
Nolato 165,5
GARO 158,9
Klövern B 151,6
Scandic Hotels 148,6
Nordic Waterproofing 132,9
Boule Diagnostics 132,7
New Wave Group 109,7
Mekonomen 106,6
Magnolia Bostad 103,7
Platzer Fastigheter 82,6
XANO Industri 81,3
Serneke 75,3
Elos Medtech 56,3
AGES Industri 51,9
Verisec 21,9
Bong 15,7
JM 13,1
Aktieportföljen 2 335,1
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 246,6
Totalt/substansvärde 2 581,7

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 13,3
Saab 8,4
Acando 6,5
Nolato 6,4
GARO 6,2
Klövern B 5,9
Scandic Hotels 5,8
Nordic Waterproofing 5,1
Boule Diagnostics 5,1
New Wave Group 4,2
Mekonomen 4,1
Magnolia Bostad 4,0
Platzer Fastigheter 3,2
XANO Industri 3,2
Serneke 2,9
Elos Medtech 2,2
AGES Industri 2,0
Verisec 0,8
Bong 0,6
JM 0,5
Aktieportföljen 90,4
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 9,6
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser