Aktieportföljen 2018-05-31

Aktie Aktiekurs Marknadsvärde Andel av substansvärde 
SEK MSEK %
Troax 285,00 336,9 11,5
Platzer Fastigheter 59,60 240,1 8,2
XANO Industri 275,00 168,8 5,8
GARO 166,00 166,8 5,7
Acando 32,05 159,6 5,4
Boule Diagnostics 304,00 147,7 5,0
Scandic Hotels 85,80 142,0 4,8
Saab 361,70 137,4 4,7
New Wave Group 52,60 126,5 4,3
Nordic Waterproofing 79,20 114,8 3,9
Serneke 94,90 113,9 3,9
FM Mattsson Mora 77,40 113,8 3,9
Klövern B 10,88 106,0 3,6
Beijer Electronics 41,10 100,2 3,4
ITAB 33,55 88,4 3,0
Magnolia Bostad 54,40 81,3 2,8
Elos Medtech 71,00 65,6 2,2
Nobina 59,15 53,0 1,8
AGES Industri 96,60 48,3 1,6
Nolato 758,00 44,1 1,5
Verisec 123,00 28,2 1,0
Bong 1,15 18,7 0,6
Aktieportföljen 2 602,3 88,7
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 331,1 11,3
Totalt/substansvärde 2 933,4 100,0

 

 

Aktie Aktiekurs
SEK
Troax 285,00
Platzer Fastigheter 59,60
XANO Industri 275,00
GARO 166,00
Acando 32,05
Boule Diagnostics 304,00
Scandic Hotels 85,80
Saab 361,70
New Wave Group 52,60
Nordic Waterproofing 79,20
Serneke 94,90
FM Mattsson Mora 77,40
Klövern B 10,88
Beijer Electronics 41,10
ITAB Shop Concept 33,55
Magnolia Bostad 54,40
Elos Medtech 71,00
Nobina 59,15
AGES Industri 96,60
Nolato 758,00
Verisec 123,00
Bong 1,15

 

Aktie Marknadsvärde
MSEK
Troax 336,9
Platzer Fastigheter 240,1
XANO Industri 168,8
GARO 166,8
Acando 159,6
Boule Diagnostics 147,7
Scandic Hotels 142,0
Saab 137,4
New Wave Group 126,5
Nordic Waterproofing 114,8
Serneke 113,9
FM Mattsson Mora 113,8
Klövern B 106,0
Beijer Electronics 100,2
ITAB Shop Concept 88,4
Magnolia Bostad 81,3
Elos Medtech 65,6
Nobina 53,0
AGES Industri 48,3
Nolato 44,1
Verisec 28,2
Bong 18,7
Aktieportföljen 2 602,3
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 331,1
Totalt/substansvärde 2 933,4

 

Aktie Andel av substansvärde 
%
Troax 11,5
Platzer Fastigheter 8,2
XANO Industri 5,8
GARO 5,7
Acando 5,4
Boule Diagnostics 5,0
Scandic Hotels 4,8
Saab 4,7
New Wave Group 4,3
Nordic Waterproofing 3,9
Serneke 3,9
FM Mattsson Mora 3,9
Klövern B 3,6
Beijer Electronics 3,4
ITAB Shop Concept 3,0
Magnolia Bostad 2,8
Elos Medtech 2,2
Nobina 1,8
AGES Industri 1,6
Nolato 1,5
Verisec 1,0
Bong 0,6
Aktieportföljen 88,7
Nettoskuld(-)/nettofordran(+) 11,3
Totalt/substansvärde 100,0

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser